Iragarki ofizialak

Jarduera sailkatuaren espediente berria

EDIKTUA: ZAMILARAN S.L enpresak jarduera-lizentzia eskatu du. Jarduera: edukiontzien biltegia. Tokia: 1. poligonoko 708 lurzatia, posta helbidea: ZARAGOZA, 1 (esp. LICACL4D/2020/2). Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen 57.3 artikuluan xedatua bete dadin, aditzera ematen da Udalaren bulegoetan jendaurrean egonen dela hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean ...

2020-03-24

Jarduera sailkatuaren espediente berria

EDIKTUA: ATECNA SAL enpresak jarduera-lizentzia eskatu du. Jarduera: dokumentuen kudeaketa. Tokia: 3. poligonoko 157 lurzatia, posta helbidea: COMARCA II POL. C / E, 2 Barbatain (esp. LICACL4D/2020/3). Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen 57.3 artikuluan xedatua bete dadin, aditzera ematen da Udalaren bulegoetan jendaurrean egonen dela hamabost egun ...

2020-03-17

Ezkontza ospakizunaren ediktua

CARLOS MADARIAGA CARLOSENA eta JAIONE ABAIGAR MILLANen ezkontzaren 01/2020 espedientea jendaurrean dagoela jakinarazten da. Beraien egoera pertsonala udal idazkaritzan dagoen aipatutako espedientean kontsulta daitezkeelarik.  

Ediktuak 2020-03-11